TẦM NHÌN

Góp phần vào việc xây dựng cộng đồng nhân văn tiên tiến, giúp gia tăng giá trị sống bền vững cho cá nhân và tổ chức dựa trên nền tảng 03 giá trị cốt lõi: Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực.

 

SỨ MỆNH

  • Viện Đào tạo Bách Khoa ra đời với sứ mệnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và thái độ thông qua các chương trình đào tạo và tái đào tạo cho cá nhân và tổ chức (từ những bạn trẻ mới ra trưng đến cấp quản lý và lãnh đạo) nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.
  • Chúng tôi phát triển các dự án giáo dục và đào tạo dựa trên nền tảng kết tập tinh hoa của khoa học và đạo học, nhằm tạo ra một môi trường học tập mà mọi học viên đều được trải nghiệm thực tế để xác định được hướng đi đúng đắn và gặt hái được thành quả trong thời gian ngắn nhất.

 

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Triết lý đào tạo vững vàng dựa trên 03 GIÁ TRỊ CỐT LÕI: đo đức, trí tuệ, nghị lực như 03 gốc rễ làm nền tảng phát triển bền vững cho mỗi cá nhân.

TRÍ TUỆ là rễ chính của cây nhân cách, bao gồm kiến thức, kỹ năng và khả năng phân biệt đúng sai.

TRÍ TUỆ chỉ có thể được tích lũy và phát triển thông qua việc rèn luyện nghị lực.

Từ TRÍ TUỆ & NGHỊ LỰC mà đo đc, các hành đng đúng đắn, & tình yêu thương,SỰ CẢM THÔNG với người khác mới được vun bồi.

ba_goc_re_1

Facebook Comments