ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Thông tin đăng ký của bạn đã được BTC ghi nhận.
Hẹn gặp bạn tại chương trình!

CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM

ứng dụng trí tuệ 2500 năm vào kinh doanh

Lớp học miễn phí: Ứng Dụng Trí Tuệ 2500 Năm Vào Kinh Doanh

  • Một mô hình Doanh Nghiệp có thể tự vận hành đến 2600 năm
  • 80% giới CEO quốc tế đều có 5 LỜI HỨA ĐẠO ĐỨC cơ bản
  • Một sản phẩm, một thị trường ngành nghề vẫn HOT dù cho những thay đổi, phát triển chóng mặt của xã hội
  • Bất cứ người Doanh Nhân thành đạt nào cũng đều tìm ra được 3 báu vật bên trong và bên ngoài

Có cái nhìn đúng đắn về bản chất công việc kinh doanh

Đạo đức kinh doanh
nguyên tắc cốt lõi trong mọi nguyên tắc…

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thu hút người tài đức…