BÀI 1 (B0): Đệ nhị thân

BÀI 2 (B1): Hiểu rõ Đam mê & Sở trường để thành công

BÀI 3 (B2): Phân tích 10 loại sở trường

BÀI 4 (B3): Cách phát triển tâm trí theo chiều sâu

BÀI 5 (B4): 3 gốc rễ quan trọng của một con người

BÀI 6 (B5): Trình độ cao vẫn thất nghiệp

BÀI 7 (B5): Hướng đi đúng của đào tạo

BÀI 8 (B6): Con đường hạnh phúc đích thực

BÀI 9 (B6): 3 thói quen hình thành triết lý sống sâu sắc