Nộp Bài

Mã Học Viên *

Họ Và Tên *

Bạn hãy quan sát & đúc kết lại cuộc đời của mình 

CHÁNH KIẾN 1 LIVE - BÀI TẬP 2

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 7 (20/03/2021)

(*) Bắt buộc điền

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: 0106, 0409,...)

1.Thời nhỏ và đi học,... (*)

2. Thời sinh viên (*)

3. Thời đi làm đến nay (*)

(*)Đúc kết thành 1 câu cho cả 3 giai đoạn trên

4. Nhìn lại cuộc đời mình, bạn thấy gì? (*)

5. Bạn muốn cuộc đời mình sẽ trở thành như thế nào? (*)

6. Ý nghĩa cuộc đời bạn còn mờ nhạt, hay rất rõ ràng? (*)

Hãy đóng góp ý kiến/ phản hồi/ thắc mắc của bạn về nội dung hay cách tổ chức của buổi học vừa qua.