Nộp Bài

Mã Học Viên *

Họ Và Tên *

BÀI TẬP CHÁNH KIẾN 1 - BUỔI 4

CHÁNH KIẾN 1 LIVE - BÀI TẬP 4

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 6 (26/03/2021)

(*) Bắt buộc điền

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: 0106, 0409,...)

1.Khái niệm 3 gốc lại bằng sơ đồ hóa hoặc gạch đầu hàng(*)

2. Nêu 2 - 3 ví dụ cụ thể ứng với từng khái niệm (*)

3. Cách rèn luyện trong đời sống như thế nào?

Hãy đóng góp ý kiến/ phản hồi/ thắc mắc của bạn về nội dung hay cách tổ chức của buổi học vừa qua.

(Gửi hình ảnh,slide,video sơ đồ hóa ở trên)