CHÁNH KIẾN 1 LIVE - BÀI TẬP 5

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 6(29/03/2021

(*)Bắt buộc điền

Nộp Bài

Mã Học Viên (*)

Họ Và Tên (*)

Gửi hình ảnh, Slide,... vào "Chọn tệp tin" (*)

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

Hãy đóng góp ý kiến/ phản hồi/ thắc mắc của bạn về nội dung hay cách tổ chức của buổi học vừa qua.

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

Tải bài PowerPoint lên Driver và dán đường link vào đây: