Nộp Bài

Mã Học Viên *

Họ và tên *

Hãy nêu cảm nhận/kết quả việc thực hành quan sát THÂN - TÂM trong đời sống (gõ vào ô trống hoặc upload hình ảnh) *

CHÁNH KIẾN 2 LIVE - BÀI TẬP 4

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 3 23/03/2021

(*) Bắt buộc điền

(Viết chính xác mã 4 chữ số do BTC cấp. Ví dụ: 0106, 0409,...)

Nộp bài bằng hình ảnh tại đây

Hãy đúc kết các ý chính của bài học buổi vừa qua *

Xin hãy đóng góp ý kiến/ phản hồi/ thắc mắc của bạn về nội dung hay cách tổ chức của buổi học vừa qua

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!