Hệ giá trị cốt lõi của công ty: ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC – TRÍ TUỆ dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

Nuôi dưỡng Đạo Đức

+ Yêu thương và bảo vệ sự sống: Thương yêu và trách nhiệm với mình, với người và muôn loài. Bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sống.
+ Sống đơn giản, biết đủ và sẵn sàng cho đi với tâm không mong cầu, tính toán.
+ Chung thủy và tôn trọng các mối quan hệ
+ Luôn trung thực, nói lời xây dựng, nói có ích và nói với tình thương
+ Luôn sáng suốt, không say sưa nghiện ngập

Rèn luyện Nghị Lực

+ Bình tĩnh trước khó khăn (TĨNH)
+ Dám vượt khó, ra khỏi vùng an toàn để tiến bộ và giúp người (DŨNG)
+ Kiên trì, bền bỉ và làm tới cùng những việc thiện (NHẪN)

Trau dồi Trí Tuệ

+ Học tập không ngừng, chủ động trong việc học, biết phân biệt thiện ác, tìm ra Nhân Quả của từng vấn đề (QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT)
+ Nói được làm được (THỰC HÀNH & CHIA SẺ)
+ Phát triển năng lực thấy biết đúng đắn trong từng vấn đề, hoàn thiện mình mỗi ngày và nhiệt tâm đóng góp cho cộng đồng.