HỌC PHÍ:    3.000.000/Học viên
SỐ TÀI KHOẢN:    9091988
CHỦ TÀI KHOẢN:    Trần Thị Quỳnh
NGÂN HÀNG:    ACB (CN Hồ Chí Minh)
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: 
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN GHI CHÍNH XÁC THEO HƯỚNG DẪN ĐƯỢC GỬI CHO BẠN QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI HOẶC EMAIL.

CHÚC MỪNG BẠN ĐĂNG KÝ
GIỮ CHỖ THÀNH CÔNG

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Khóa LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH - Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn

HOTLINE: