Hotline: 0906 777 111

Hỗ trợ về khóa học – bấm phím 1

Đăng ký và hỗ trợ các khóa học OFFLINE bấm phím 2

Để biết thông tin và mua loa sách – bấm phím 3

Tìm hiểu Dự án Gieo hạt cùng Vĩ Nhân – bấm phím 4

Liên hệ thuê phòng – bấm phím 5

Để gặp Tổng đài viên vui lòng bấm phím 0

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

TẦM NHÌN
(Những mốc mục tiêu)

Trở thành Hệ sinh thái giáo dục xanh truyền tải Đạo đức và Kỹ năng tới mọi miền trên Việt Nam, nơi một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, sống tử tế, tự chịu trách nhiệm với bản thân và cống hiến vì cộng đồng.

SỨ MỆNH
(Nhiệm vụ xuyên suốt cuộc đời)

Nhân bản hệ giá trị 3 Gốc Rễ: Đạo Đức, Nghị Lực,
Trí Tuệ đi khắp mọi miền đất nước và lan rộng hơn nữa. Đưa 3 Gốc Rễ thấm sâu vào từng nếp nghĩ, nếp làm của học sinh, giáo viên, phụ huynh và người đi làm.