KỶ LUẬT

HƯỚNG DẪN

LỊCH HỌC

THÔNG TIN

LỘ TRÌNH

Zalo NSKT K7     
cùng học cùng rèn 

Youtube cộng     
đồng NSKT        

Group Facebook  
NSKT K7           

HOTLINE BTC:
Trinh An Vui - 0924 202 969 (Tư vấn), Dung - 032 682 8567 (Kỷ luật)

THÔNG TIN CHUNG

LỘ TRÌNH RÈN LUYỆN NSKT

LA BÀN CUỘC ĐỜI

LUYỆN TÂM
VỮNG VÀNG

LAN TỎA
MUÔN NƠI

RÈN TRÍ
SÁNG SUỐT

LAN TỎA MUÔN NƠI

Buổi 2 - Giúp Người Trong
Thảnh Thơi
Thứ 5, 23/02/2023

Video

Slide

Buổi 1 - Sứ Mệnh Lan Tỏa
Thứ 2, 20/02/2023

Video

Slide

Slide thông tin chung

Slide thông tin chung

TRUYỀN LỬA 3 GỐC
Từ 09/03 - 12/03
Buổi 4 - Thiện Nguyện 3 Gốc
Thứ 5, 02/03/2023

Video

Slide

Video

Slide

Buổi 3 - Điều Tử Tế Bùng Phát
Thứ 2, 27/02/2023
Buổi 5 - Tổng Kết Khóa NSKT K7
Thứ 5, 16/03/2023

Slide

Video

RÈN TRÍ SÁNG SUỐT

Buổi 1 - PP Quan Sát Đa Chiều
Thứ 2, 19/12/2022

Video

Slide

Buổi 2 - Thực Hành QS Đa Chiều
Thứ 5, 22/12/2022

Video

Slide

Buổi 8 - Tư Duy Phản Biện
Thứ 5, 12/01/2023

Video

Slide

Buổi 9 - Thầy Coaching
Thứ 2, 30/01/2023

Video

Slide

VƯỢT SÓNG
Từ 06/02 - 09/02

Slide thông tin chung

Slide thông tin chung

Buổi 10 - Tổng Kết Chặng Rèn Trí
Thứ 2, 13/02/2023

Video

Slide

Video

Slide

Buổi 3 - Tư Duy Nhân Quả - Nghệ Thuật Ra Quyết Định
Thứ 2, 26/12/2022

Video

Slide

Buổi 4 - TH Tư Duy Nhân Quả - NT Ra Quyết Định
Thứ 5, 29/12/2022
Buổi 5 - Tư Duy Nhân Quả Và Tâm Xả
Thứ 2, 02/01/2023

Video

Slide

Video

Slide

Buổi 6 - TH Tư Duy Nhân Quả
Và Tâm Xả
Thứ 5, 05/01/2023

Video

Slide

Buổi 7 - Đúc Kết Đơn Giản
Đến Cốt Lõi
Thứ 2, 09/01/2023

LUYỆN TÂM VỮNG VÀNG

Buổi 2 - Soi sáng nội tâm
Thứ 5, 10/11/2022

Video

Slide

Buổi 1 - Từ giận dữ đến bình an
Thứ 2, 07/11/2022

Video

Slide

Video

Slide

Buổi 3 - Bản ngã
Thứ 2, 14/11/2022

Video

Slide

Buổi 7 - Giải phóng khỏi dính mắc
Thứ 2, 28/11/2022

Video

Slide

Buổi 8 - Tổng kết chặng luyện tâm
Thứ 2, 12/12/2022

Slide mẫu
cá nhân

VƯỢT SÓNG
Từ 5/12 - 8/12

Slide thông tin chung

Buổi 5 - Tình thương chân thật
Thứ 2, 21/11/2022

Video

Slide

Video

Slide

Buổi 4 - Thầy coaching
Thứ 5, 17/10/2022

Video

Slide

Buổi 6 - Đồng hành an vui
Thứ 5, 24/11/2022
Buổi 1 - Khai giảng
Chủ nhật, 25/09/2022

Video

Slide

Buổi 2 - Gắn kết đội ngũ
Thứ 2, 03/10/2022

Video

Slide

Buổi 3 - QS-PT-ĐK Cuộc đời (P1)
Thứ 5, 06/10/2022

Video

Slide

Buổi 6 - QS-PT-ĐK Cuộc đời (P3)
Thứ 2, 17/10/2022

Video

Slide

Buổi 7 - ÁP SUẤT ĐÚC KẾT CUỘC ĐỜI
Chủ nhật, 23/10/2022

Video

Slide

Buổi 8 - THẦY COACHING
Thứ 5, 27/10/2022

Video

Slide

Buổi 9 - TỔNG KẾT CHẶNG
Thứ 2, 31/10/2022

Video

Slide

Buổi 4 - Thực hành
Thứ 2, 10/10/2022

Video

Slide

Buổi 5 - QS-PT-ĐK Cuộc đời (P2)
Thứ 5, 13/10/2022

LA BÀN CUỘC ĐỜI

QUY TRÌNH NỘP BÀI TẬP

Vào facebook nộp bài

Nhắc nhở
đồng đội

Điền form
báo cáo

Kiểm tra
kết quả

NỘP BÀI TẬP NGÀY/TUẦN

QUY TRÌNH XIN NGHỈ CÓ PHÉP

Chỉ chấp nhận 4 trường hợp bất khả kháng dưới đây

Những trường hợp còn lại, học viên chủ động sắp xếp công việc để có thể tham gia học và rèn trọn vẹn. Nếu không, sẽ gieo hạt theo đúng quy định kỷ luật của lớp. Xem kết quả kỷ luật TẠI ĐÂY  (vắng quá 6 buổi sẽ bị đình chỉ học)

TAI NẠN

TANG SỰ

ĐI THIỀN

ỐM NẶNG

Học Viên

FORM XIN NGHỈ PHÉP

Điền vào

Làm BT bù và trung thực báo cáo nhóm riêng

KỶ LUẬT LỚP HỌC

RÈN TRÍ SÁNG SUỐT - LUYỆN TÂM VỮNG VÀNG - LAN TỎA MUÔN NƠI