Hiểu sâu sắc về Tư duy Vua
Tư duy Nhân Quả

Chào bạn, để giúp bạn hiểu hơn về Nền tảng tư duy cốt lõi ở GNH cũng như có thêm thời gian rèn luyện, bạn hãy tìm cho mình 1 không gian yên tĩnh, dành thời gian nghe kỹ 2 video

Và trả lời 2 câu hỏi và gửi lại cho chúng tôi
1. Tóm tắt những ý chính cốt lõi của từng video, cho thêm góc nhìn của bạn về mỗi video?

2. Dùng những điều bạn đã đúc kết, soi xét lại đời sống hiện tại của bạn, xem đâu là những vấn đề cốt lõi bạn đang mắc phải, hãy đề xuất những giải pháp cụ thể để bạn khắc phục những vấn đề đó?

1. Tư duy Nhân Quả - Thầy Trần Việt Quân

2. Ý Nghiệp - Thầy Thích Chân Quang