NỘI DUNG CHÍNH

  • Công dụng của Hỏa liệu
  • Kỹ thuật hỏa liệu từng vị trí cho sức khỏe : Lưng , bụng, đầy, tay, chân, mặt
  • Kỹ Thuật

GIẢNG VIÊN

HỌC PHÍ