• CTK: VU QUANG MINH
  • TPBank: 02043109801
  • Số điện thoại liên hệ: 0963028523 (Thắng Huyền Đức)
  • Nội dung: vector + tên + số điện thoại (vd: vector Hang 0977232837) 
  • Phí tổ chức: 300.000 vnđ. 

LƯU Ý:
- Học offline tại văn phòng BKE Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 5 - Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội (bên trên hiệu sách Nhã Nam)
- Chuẩn bị: Laptop cài sẵn Powerpoint.
- Lớp tự quản với sự dẫn dắt của đội ngũ cộng sự BKE Hà Nội.

Để đảm bảo chất lượng khóa học, BTC giới hạn số lượng tối đa 30 học viên.

Bạn sẽ chính thức được giữ chỗ sau khi chuyển khoản. Thông tin chuyển khoản như sau.

CẢM ƠN {{name}}
ĐÃ GHI DANH KHÓA HỌC

TRUY CẬP THÊM CÁC CỘNG ĐỒNG ĐỂ NẮM RÕ THÔNG TIN

ZALO LỚP HỌC

LỚP ÁP SUẤT KIM CƯƠNG

LỚP ONLINE: VECTOR CUỘC ĐỜI

CÁC LỚP HỌC OFFLINE BKE