Ghi danh giữ chỗ Ở ĐÂY!

BTC sẽ xác nhận bạn đã đặt chỗ sau khi chuyển khoản!

  • CTK: VU QUANG MINH
  • TPBank: 02043109801
  • Số điện thoại liên hệ: 0963028523 (Thắng Huyền Đức)
  • Nội dung: vector + tên + số điện thoại (vd: vector Hang 0977232837) 
  • Phí tổ chức: 300.000 vnđ. 

GỬI

LƯU Ý:
- Học offline tại văn phòng BKE Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 5 - Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội (bên trên hiệu sách Nhã Nam)
- Chuẩn bị: Laptop cài sẵn Powerpoint.
- Lớp tự quản với sự dẫn dắt của đội ngũ cộng sự BKE Hà Nội.

Để đảm bảo chất lượng khóa học, BTC giới hạn số lượng tối đa 30 học viên.

Bạn sẽ chính thức được giữ chỗ sau khi chuyển khoản. Thông tin chuyển khoản như sau.